Pandora กล่องแพนโดร่า กล่องแห่งหายนะ

Pandora แพนโดรา เป็นสตรีนางแรก บนโลกมนุษย์ และ เป็นผู้หญิงที่สวยที่สุด เพราะเป็นผู้หญิงคนเดียวบนโลก ผู้ซึ่งเปิดกล่อง ที่บรรจุความชั่วร้ายนานา ซึ่งทำให้จิตใจของมนุษย์ ไม่บริสุทธิ์ ตำนานได้กล่าวว่า แพนโดร่า ถูกสรรค์สร้างขึ้นมาจากฝีมือ ที่ประณีตของเทพ และ เทพีหลายองค์

อีกหนึ่งตำนานโลก “กล่อง Pandora” กล่องแห่งหายนะตามตำนานกรีก

ชาวกรีกมีความเชื่อแต่โบราณว่า มนุษย์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือของ เทพเจ้าโพรเมทิอัส โดยมนุษย์ยุคแรกที่เทพเจ้าสร้างขึ้นมาทีแต่เพียวเพศชายเพศเดียว ซึ่งถือเป็นผลงานที่ทวยเทพต่างพอใจ เทพซีอุสได้ให้เทพโพรเมทิอัส ช่วยสั่งสอนให้มนุษย์รู้จักเคารพในเทพเจ้า และทำให้พวกเขารู้จักการทำเครื่องสักการะบูชา เทพโพรเมทิอัสคิดว่า ถ้ามนุษย์ใช้เนื้อสัตว์เพื่อทำการบูชาสังเวยต่อเทพเจ้าจนหมด ก็คงจะไม่มีอะไรเหลือให้มนุษย์เก็บไว้รับประทาน

ด้วยเหตุนี้ เทพโพรเมทิอัส จึงสอนอุบายให้แก่มนุษย์ โดยการแบ่งเนื้อวัวเป็นสองกอง โดยกองหนึ่งเป็นเพียงโครงกระดูกที่ปิดหน้าด้วยไขมัน ในขณะที่ อีกกองหนึ่งเป็นเนื้อล้วนๆแต่ใช้เครื่องในอำพรางไว้ เมื่อเทพซีอุสเห็นเข้า ก็หลงอุบายและเลือกกองที่มีแต่โครงกระดูก เพราะคิดเอาเองว่าภายในจะซ่อนเนื้อวัวไว้ แต่เมื่อไม่พบ ก็ทรงพิโรธเทพโพรเมทิอัสเป็นอย่างมาก รวมกับคดีครั้งก่อนที่ เทพโพรเมทิอัส ได้ขโมยไฟสวรรค์ไป พระองค์จึงลงโทษเทพโพรเมทิอัส

หลังจากที่ เทพซีอุส ได้ลงทัณฑ์เทพโพรเมทิอัสเรียบร้อยแล้ว ก็ไม่ลืมที่จะเล่นงานมนุษย์ด้วยข้อหาที่เห็นดีเห็นงามด้วย พระองค์ได้รวมตัวกับเหล่าเทพเจ้า เพื่อสร้างมนุษย์เพศหญิงขึ้นมา และให้ชื่อว่า “แพนโดร่า” ซึ่งการสร้างมนุษย์ผู้นี้ได้รับความร่วมมือจากเหล่าเทพเจ้า ดังต่อไปนี้

  1. เทพฮีฟีสทัส เป็นผู้ปั้นรูปมนุษย์ที่เลียนแบบเทพเจ้าเพศหญิง
  2. เทพีอธีน่า ประทานพรให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
  3. เทพีอะโฟรไดทิ ประทานพรให้มีความงามและเสน่ห์
  4. เทพเฮอร์เมส ประทานชีวิตจิตใจ
  5. เทพซีอุส ประทานความอยากรู้อยากเห็น

หลังจากที่ทวยเทพต่างประทานสิ่งต่างๆเพื่อสร้างเป็นมนุษย์เพศหญิงคนแรกขึ้นมาอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เทพซีอุสก็ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมาก และทรงมอบกล่องใบหนึ่งให้แก่แพนโดร่าพร้อมกำชับว่าไม่ให้เปิดกล่องใบนี้ออกดูเป็นอันขาด!!!

กำเนิด Pandora

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อจะลงโทษมนุษย์ เหตุเพราะ ก่อนหน้านี้ เทพโปรมีทีอุส ได้ขโมยไฟจากเตา ของเทวีเฮสเทีย บนเขาโอลิมปัสเพื่อนำมาให้มนุษย์ ส่งผลให้มนุษย์ เริ่มแข็งข้อต่อเทพเจ้า เทพซุสได้ใส่ความอยาก รู้อยากเห็นลงในตัว ของแพนดอร่า พร้อมกับมอบกล่องแพนดอร่า ซึ่งกำชับไม่ให้นางเปิดดู แล้วส่งนางลง ไปยังโลกมนุษย์ แพนดอร่าได้ แต่งงานกับ ไททันเอพะมีธีเอิส และ มีลูกหลานหญิงชายสืบ ต่อกันมาเป็นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์

นับวันความสงสัย ของนางแพนดอร่า ก็มีมากขึ้น จนนางตัดสินใจ เปิดกล่อง แพนดอร่าออก ทันใดนั้นเอง ความชั่วร้ายต่างๆ นานาก็พวยพุ่ง ออกมาจากกล่อง ตรงเข้าไปกัดกินหัวใจมนุษย์ ให้ฆ่าฟันกันเอง จนกลายเป็นยุคมืด นางแพนดอร่า ตกใจรีบปิดกล่อง ทำให้สามารถกักเก็บ ความสิ้นหวัง เอาไว้ในกล่อง ใบนั้นได้ทัน

Pandora

มนุษย์จึงยัง คงดำรงชีวิตอยู่ มาได้ด้วยความหวัง แต่ทว่ามนุษย์ เริ่มมีจิตใจชั่วร้ายโสมมมากขึ้น จนสุดท้ายเทพเจ้า จึงบันดาลให้ เกิดน้ำท่วมโลกจนมนุษย์ ผู้ชั่วร้ายตายกันหมด มนุษย์ผู้มีจิตใจดี ที่ยังเหลือรอดจึง ได้สืบเชื้อสาย เผ่าพันธุ์ต่อมา โดยที่ยังมีความชั่วร้าย เกาะติดอยู่ในหัวใจ ทว่าหากมีความหวัง อดกลั้นข่มใจ ไม่ทำความผิด ความชั่วร้ายต่างๆ ก็มิอาจทำอันตราย ใดได้อีก

เอพิมีเทียส

เอพิมีเทียส Epimetheus เป็นไททัน ซึ่งเป็น น้องชายฝาแฝดของโพรมีเทียส และ เป็นสามีของ Pandora (สตรีนางแรก) เขาและ โพรมีเทียส พี่ชายเป็นเสมือน ตัวแทนของมนุษย์ และ มีบุคลิกที่ตรงกันข้ามกัน

โพรมีเทียส เป็นผู้มีปัญญา และ มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ในขณะที่เอพิมีเทียส (ที่แปลว่า การทำก่อนคิด) นั้นเบาปัญญา และ มีวิสัยทัศน์ที่แคบ ครั้งที่มหาเทพซูส มีพระประสงค์ จะให้มีสิ่ง มีชีวิตบนโลก เอพิมีเทียส ขอรับมอบหมาย ให้เป็นผู้ประสาท พรแก่สรรพสัตว์ ให้นกบินได้ แมวล่าหนู สิงโตเป็นเจ้าป่า ฯลฯ ด้วยนิสัยที่ ชอบทำก่อนคิด ตนเกิดให้ พรจนหมด พอโพรมีเทีย สสร้างมนุษย์ปรากฏว่า ไม่มีพรเหลืออยู่แล้ว โพรมีเทียส จึงให้พรด้วยตนเอง (บางตำรา ก็ว่าอะทีนา เป็นผู้ประสาทพรให้)

หลังจาก ที่โพรมีเทียส ได้ขโมยไฟ ไปให้มวลมนุษย์ ซูสได้วางแผน ที่จะแก้แค้น เขาด้วยการสร้าง Pandora สตรีนางแรกขึ้น เพื่อแก้แค้นพวกมนุษย์ ซึ่งในขณะนั้น มีแต่ผู้ชาย เหล่าเทพเจ้าทุกพระองค์ ได้มอบของขวัญ ล้ำค่าให้นาง และ นางเป็นผู้มีรูปโฉม สะคราญตา จนไม่มีใครปฏิเสธได้

นางได้รับ การขนานนามว่า แพนโดรา หรือที่แปลว่า ของขวัญทั้งมวล ซูสได้ มอบนางให้เป็นของขวัญ แก่โพรมีเทียส แต่เขาปฏิเสธ เพราะรู้ว่าสตรี จะนำความวิบัติมาให้ แต่เอพะมีธีเอิส ผู้เบาปัญญา รับนางเป็นภรรยา และ ก่อให้เกิดความพินาศ ในหมู่มนุษย์ใน เวลาต่อมา

ซูสมอบ ไหปิดผนึก ใบหนึ่งให้กับแพนโดรา โดยที่นาง ไม่ทราบเลยว่าไห ใบนั้นบรรจุความชั่วร้าย ทั้งปวงไว้ ความอยากรู้อยากเห็น ทำให้แพนโดรา เปิดไหออก และปลดปล่อยความชั่วร้ายออกมา ในโลกด้วย ความตกใจ Pandora จึงรีบปิดไห และกักขัง เอลพิส จิตวิญาณแห่ง ความสิ้นหวังเอาไว้

โพรมีเทียส หรือ โพรมีทีอูส

โพรมีเทียส หรือ โพรมีทีอูส Prometheus เป็นเทพไท ทันองค์หนึ่ง ที่มีความเฉลียวฉลาด เป็นผู้ขโมย ไฟจากเฮสเทีย เทพีแห่งเตาไฟ ลงไปให้มนุษย์ จึงทำให้มนุษย์ รู้จักใช้ไฟในการหุงหาอาหาร และ ใช้เพื่อแสงสว่างจน สามารถสร้างอารยธรรมต่างๆ ได้ จึงทำให้ซูสโกรธ และ ลงโทษโพรมีเทียสด้วย การขังไว้ในถ้ำบนคอคาซัส และมีนกอินทรียักษ์ มาจิกกินตับของ โพรมีเทียสทุกวัน โดยที่ไม่ตาย และทุกคืนตับ ของโพรมีเทียสจะงอกใหม่ เพื่อให้นกอินทรี ยักษ์จิกกินในวันรุ่งขึ้น

แต่สำหรับมนุษย์แล้ว โพรมีเทียสถือว่า เป็นเทพที่กล้าหาญ และ เป็นเพื่อนที่ดีต่อมนุษย์ จึงได้รับ การยกย่องและนับถือ

โปรโมชั่น และโบนัส

แม้ว่าคาสิโน ออนไลน์ ส่วนเกิน จะให้โบนัส แพ็คเกจ ต้อนรับ บางรูปแบบ เพื่อชักชวนให้ผู้เล่นสมัคร ใช้งาน แต่การเลือกรูปแบบ ที่เหมาะสม กับความต้องการ ของคุณ เป็นสิ่งสำคัญ วิเคราะห์เกม ที่คุณต้องการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีข้อกำหนด ที่เป็นมิตรแนบมาด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลัง มองหา แบล็คแจ็ค ออนไลน์ โบนัส สำหรับ การเล่นสล็อต จะไม่เป็นประโยชน์

คาสิโนคุณภาพดี ที่สุดจะเสนอโปรโมชั่น และข้อเสนอ ที่น่าตื่นเต้นมากมายสำหรับลูกค้าที่ภักดี และผู้มีอุปการคุณที่ฝากเงินครั้งแรก คาสิโนอื่น ๆ อาจให้รางวัลคุณสำหรับการตรวจสอบเว็บไซต์ของตน ทำความคุ้นเคย กับเงื่อนไข

และข้อกำหนด ของรางวัล โบนัส ทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการ จำกัด เวลาการชนะเกม และข้อกำหนด ในการเดิมพัน นั้นตรง กับสไตล์ การเล่นของคุณ

ข้อควรจำ ในการเล่นเกมต่างๆ ที่สามารถทำเงินให้คุณได้เป็นอย่างมาก เราต้องจำไว้ว่า การพนันนั่นเป็นการเดิมพัน และ มีได้มีเสียทั้งนั่น ข้อให้ทุกคุณ เล่นอย่างมีความสุข และไม่ต้องคิดอะไรมากกับเกม มันเป็นเพียงความบันเทิง ที่ทำให้เรามีความสุข และเพื่อมาเติมเต็มในชีวิต นั่นเอง jokergame

ทิ้งท้าย

บทสรุป
การเล่น บาคาร่า การพนัน เล่นยังไง ล้วนมี ทั้ง ข้อดี ข้อเสีย

ข้อดีของ บาคาร่าออนไลน์ การพนันออนไลน์ คาสิโน เป็นเกม ที่ใช้เวลาเล่นน้อย จบเกมเร็ว ทำกำไรได้ในเวลาอันรวดเร็ว หากรูปแบบการเล่นของเราเข้าสูตร

ข้อเสีย การเล่นบาคาร่าออนไลน์ การพนันออนไลน์ คาสิโน เป็นเกม ที่มีความเสี่ยงสูง ต้องอาศัย ดวงเป็นตัวช่วย หากเดินเกมผิด ก็สามารถ ทำให้หมดตัวได้

เป็นไงกันบ้างคะนักเดิมพัน ทุกท่าน ทางค่ายของเราหวังว่าบทความที่เขียนไว้ข้างต้นน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า joker game ได้เป็นอย่างดี joker

แนะนำ อ่านบทความเพิ่มเติม >>>> sa game 66 เว็บไซต์ คาสิโนออนไลน์

อัพเดทล่าสุด : 15 มกราคม 2021 (ข้อมูลล่าสุดปี 2021)